post

Selamat Hari Bumi Sedunia 2023

Selamat Hari Bumi Sedunia 2023

Salam Sekolah Satu Keluarga
Bahagia 😊 Gembira 😃 Sukacita😆

Peringatan Hari Bumi atau Earth Day menjadi pengingat bagi manusia agar menjaga bumi yang ditempati. Perayaan Hari Bumi memberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada ibu pertiwi melalui tindakan.

Selamat Hari Bumi Sedunia 22 April 2023.

l ❤ SKM
We ❤ SKM
SMK BISA SMK HEBAT

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.