post

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Kepada Calon Peserta Didik SMK TP. 2024-2025 Hari Kedua

Salam Sekolah Satu Keluarga
Bahagia Gembira Sukacita
I ❤ SKM
我们一起加油🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Hari Kedua – MPLS
Sambutan Ketua Yayasan Prajna Mitra Maitreya Oleh Bapak Harly, S.Ag, Pemaparan materi tentang Profil Sekolah (Visi & Misi) SMK & Pengenalan KBM K-Merdeka, Tata Tertib Sekolah, Pengenalan Sarana dan Prasarana di Sekolah. 🤗🤗✨

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.